Privacy

Privacy statement

Radiology4U respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Radiology4U. U dient zich ervan bewust te zijn dat de Radiology4U niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die eventueel via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen.

Radiology4U behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het verdient aanbeveling om deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Verwerken van Persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van de Radiology4U, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van de Radiology4U en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Gegevens die wij via onze website verzamelen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door Radiology4U zelf en worden nooit aan derden beschikbaar gesteld.

Gegevens verstrekt via online formulieren

Onze website maakt gebruik van online formulieren waarmee bezoekers bijvoorbeeld een offerte of algemene informatie kunnen aanvragen. De via deze formulieren gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen om aan het ingezonden verzoek te kunnen voldoen. De gegevens kunnen door Radiology4U worden opgeslagen in haar relatiebeheersysteem.

Bewaartermijn

Radiology4U bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.